Aktualności

Opublikowany 24 sierpnia 2018 roku Projekt zmian w prawie podatkowym [1] urealnia obietnicę wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego instytucji tak zwanego IP BOX – preferencji podatkowych wobec dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, proponowane rozwiązanie zostało wdrożone i funkcjonuje w wielu...

Tak! Zrobiliśmy to. Przenosimy się do nowej lokalizacji! Od połowy sierpnia siedzibą kancelarii będzie „Dom Technika” znajdujący się przy ul. Wieniawskiego 5/9. Jesteśmy podekscytowani, bardziej niż gdybyśmy mieli przenosić się do „Warsaw Spire”. Istotna część naszego zespołu rumieni się na dźwięk słów „modernizm”, „bauhaus”, „żyletkowce” i „żelbeton”,...

W ubiegłotygodniowym wpisie pt. Dzieło sztuki jako znak towarowy - polska praktyka zwróciliśmy uwagę, że Urząd Patentowy RP odmawiał rejestracji znanych dzieł sztuki jako znaków towarowych. Nie widział jednak przeszkód rejestracji słynnych dzieł architektonicznych. Ta niekonsekwencja sprawiła, że postanowiliśmy zgłębić temat. Wystąpiliśmy do Urzędu Patentowego...

8 maja zakończyła się dwudniowa konferencja IP Case Law Conference organizowana przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante. Przedmiotem spotkania było najnowsze orzecznictwo Komisji Odwoławczej EUIPO oraz Sądu UE w Luksemburgu. Było to wyjątkowe wydarzenie, pozwalające poznać najważniejsze osoby w świecie IP, w tym...

W najnowszym numerze Monitora Prawniczego ukazał się artykuł mojego (Bartosza Ferta) autorstwa pt. Użycie cudzego znaku towarowego w internetowej reklamie kontekstowej własnych towarów i usług. W artykule podjąłem próbę odpowiedzi na pytanie, czy i na jakich zasadach można użyć znaku towarowego konkurenta jako słowa kluczowego w kampanii reklamy...

Unia Europejska i Wielka Brytania ogłosiły konsensus co do istotnej części Porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z naszej perspektywy szczególnie interesujący jest tytuł IV tego Porozumienia: "Prawo własności intelektualnej". Wynika z niego, że niektóre prawa unijne będą skuteczne w Wielkiej Brytanii także...

W ubiegły piątek, 16 marca 2018 roku, na Uniwersytecie Łódzkim odbyło się sympozjum naukowe z okazji 25 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [1]. Na sali obecnych było wiele polskich autorytetów tej dziedziny prawa. Przekuwając refleksje płynące z obecności na tym sympozjum na język naszego bloga,...

W Poznaniu odbywają się targi Arena Design. Byliśmy na nich w ubiegły czwartek: silną, trzyosobową reprezentacją. Jednym z wydarzeń towarzyszących była prezentacja uczestników i laureatów konkursu DesignEuropa Awards. Jest to konkurs organizowany przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO). Jego celem jest wyrażenie uznania...

Udało nam się! Uruchamiamy naszego kancelaryjnego bloga! Wiemy, że podobnych stron jest całkiem sporo i że są one na bardzo wysokim poziomie. Będziemy chcieli się od nich odróżnić, przedstawiając nasz punkt widzenia na prawo własności intelektualnej. Blog skierowany będzie do naszych Klientów – między innymi do osób...