Baza wiedzy

Czym jest debranding? Debranding to działanie polegające na sprzedaży cudzego produktu pod własną marką z zatajeniem oryginalnych oznaczeń. Aby zobrazować, jak to działa w praktyce: wyobraźmy sobie, że kupujemy krem marki XYZ, przelewamy go do innych buteleczek, oklejamy swoimi etykietami i wprowadzamy do sprzedaży pod własną...

Opublikowany 24 sierpnia 2018 roku Projekt zmian w prawie podatkowym [1] urealnia obietnicę wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego instytucji tak zwanego IP BOX – preferencji podatkowych wobec dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, proponowane rozwiązanie zostało wdrożone i funkcjonuje w wielu...

Wzór przemysłowy to pojęcie, z którym powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności wytwarza jakieś produkty. W przypadku wielu branż to właśnie wygląd zewnętrzny produktu odgrywa kluczową rolę. Wrażenia wizualne coraz częściej decydują o tym, czy klient ostatecznie zdecyduje się na zakup. Nowoczesne...

Każdy przedsiębiorca powinien być świadom tego, że własną markę należy chronić. Prawna ochrona marki staje się coraz bardziej powszechna i korzysta z niej coraz większa liczba firm. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób uzyskać ochronę. Skutecznym narzędziem, które pozwala na zabezpieczenia marki jest prawo ochronne przyznawane...

W ubiegłotygodniowym wpisie pt. Dzieło sztuki jako znak towarowy - polska praktyka zwróciliśmy uwagę, że Urząd Patentowy RP odmawiał rejestracji znanych dzieł sztuki jako znaków towarowych. Nie widział jednak przeszkód rejestracji słynnych dzieł architektonicznych. Ta niekonsekwencja sprawiła, że postanowiliśmy zgłębić temat. Wystąpiliśmy do Urzędu Patentowego...

W ubiegłym tygodniu pokazaliśmy kilka przykładów rejestracji dzieł sztuki jako znaków towarowych w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Omówiliśmy też bardzo ważny wyrok Trybunału EFTA odnoszący się do tej kwestii. Celem dzisiejszego wpisu jest analiza praktyki Urzędu Patentowego RP w zakresie rejestracji składników domeny publicznej jako znaków...

Wykorzystywanie dzieł sztuki jako znaków towarowych to częsty sposób na promocję marki. Nic dziwnego - dzieła sztuki są znane szerokiej publiczności i wzbudzają zaufanie. Większość z nich wywołuje same pozytywne skojarzenia, utrwalane latami w świadomości konsumentów. Pozwala to znacznie zmniejszyć inwestycję w marketing. Eliminuje również...

W pierwszej części opisaliśmy jakimi kryteriami należy kierować się, żeby wybrać znak towarowy, który będzie miał większe szanse na rejestrację w urzędzie patentowym. W tym wpisie pokażemy, jak rzecznicy patentowi mogą przydać się w dalszych czynnościach, zmierzających do uzyskania najefektywniejszej ochrony prawnej znaku. Spróbujemy też...

8 maja zakończyła się dwudniowa konferencja IP Case Law Conference organizowana przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante. Przedmiotem spotkania było najnowsze orzecznictwo Komisji Odwoławczej EUIPO oraz Sądu UE w Luksemburgu. Było to wyjątkowe wydarzenie, pozwalające poznać najważniejsze osoby w świecie IP, w tym...

W najnowszym numerze Monitora Prawniczego ukazał się artykuł mojego (Bartosza Ferta) autorstwa pt. Użycie cudzego znaku towarowego w internetowej reklamie kontekstowej własnych towarów i usług. W artykule podjąłem próbę odpowiedzi na pytanie, czy i na jakich zasadach można użyć znaku towarowego konkurenta jako słowa kluczowego w kampanii reklamy...