Uncategorized

Może to skrzywienie, ale muszę się przyznać, że często w kontekście spraw w pracy przychodzą mi (Iwona JvW) do głowy cytaty z dziecięcych wierszy… Tym razem: „Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji.” (J. Tuwim, Spóźniony...

Miło nam, że możemy pochwalić się pozytywną decyzją Urzędu Patentowego RP, na mocy której Urząd udzielił prawa na znak dźwiękowy, który zgłosiliśmy niedawno! Znak to audio logo przeznaczone między innymi dla organizacji zjazdów, wydarzeń: http://regservtd.uprp.pl/register/application?number=Z.485074. Znaki dźwiękowe należą do kategorii tzw. znaków niekonwencjonalnych. Znakiem towarowym może...

20 czerwca 2018 roku w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego przeprowadzono głosowanie dotyczące projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD). Projekt Dyrektywy jest dostępny tu. Głosowanie w Komisji Prawnej wygrali zwolennicy wprowadzenia nowych regulacji stosunkiem...

Zapraszam Państwa do odwiedzenia mojego (Bartosza Ferta) autorskiego bloga: www.frand.pl/ W ramach tego medium będę dzielił się z czytelnikami obserwacjami związanymi ze swoją działalnością naukową - jej przedmiotem jest prawo standardów technicznych. Pierwszy wpis dotyczy sporu Oracle z Google o elementy interfejsu API systemu operacyjnego Android. Zapraszam do...

Samo w sobie naśladownictwo cudzych produktów nie jest zakazane. Wynika to z tego, że rozwój jest oparty między innymi o to, co zostało stworzone w przeszłości. Naśladownictwo musi jednak odpowiadać zasadom uczciwości. Z takiego założenia wyszedł ustawodawca regulując zakaz naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej...

24 kwietnia 2018 mieliśmy okazję silną grupą wziąć udział w konferencji Instytutu Nauk Prawnych PAN i Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji „PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”. To dobry sposób uczczenia światowego dnia własności intelektualnej, który przypada 26 kwietnia. Konferencja objęła szerokie spektrum...

Nierzadko na polskim rynku mamy do czynienia z sytuacją, w której właściciel zarejestrowanego znaku towarowego z początku ignoruje używanie znaku podobnego przez konkurenta w branży. Nie ma wielu przypadków wprowadzenia w błąd, sprawę odkłada na półkę. Potem jednak wskutek, czy to zwiększenia wartości marki, czy...