Uncategorized

20 czerwca 2018 roku w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego przeprowadzono głosowanie dotyczące projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD). Projekt Dyrektywy jest dostępny tu. Głosowanie w Komisji Prawnej wygrali zwolennicy wprowadzenia nowych regulacji stosunkiem...

Zapraszam Państwa do odwiedzenia mojego (Bartosza Ferta) autorskiego bloga: www.frand.pl/ W ramach tego medium będę dzielił się z czytelnikami obserwacjami związanymi ze swoją działalnością naukową - jej przedmiotem jest prawo standardów technicznych. Pierwszy wpis dotyczy sporu Oracle z Google o elementy interfejsu API systemu operacyjnego Android. Zapraszam do...

Samo w sobie naśladownictwo cudzych produktów nie jest zakazane. Wynika to z tego, że rozwój jest oparty między innymi o to, co zostało stworzone w przeszłości. Naśladownictwo musi jednak odpowiadać zasadom uczciwości. Z takiego założenia wyszedł ustawodawca regulując zakaz naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej...

24 kwietnia 2018 mieliśmy okazję silną grupą wziąć udział w konferencji Instytutu Nauk Prawnych PAN i Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji „PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”. To dobry sposób uczczenia światowego dnia własności intelektualnej, który przypada 26 kwietnia. Konferencja objęła szerokie spektrum...

Nierzadko na polskim rynku mamy do czynienia z sytuacją, w której właściciel zarejestrowanego znaku towarowego z początku ignoruje używanie znaku podobnego przez konkurenta w branży. Nie ma wielu przypadków wprowadzenia w błąd, sprawę odkłada na półkę. Potem jednak wskutek, czy to zwiększenia wartości marki, czy...