Kancelaria

jvwf logo

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

Oferujemy profesjonalną i nowoczesną obsługę, kierując się jasno zdefiniowanymi wartościami.

Partnerstwo

Partnerstwo

Współdziałanie w celu osiągnięcia obopólnych korzyści jest dla nas podstawą w budowaniu relacji z Klientami i Współpracownikami. Proponowane przez nas metody działania, strategie oraz ceny usług opracowujemy uwzględniając model biznesowy Klienta. Kładziemy nacisk na przejrzystą i sprawną komunikację — zwłaszcza w trudnych sytuacjach.
Wiedza<br />
i doświadczenie

Wiedza
i doświadczenie

Korzystając z naszych usług, Klienci otrzymują dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów, stale podnoszących swoje kompetencje.
Nowoczesność

Nowoczesność

Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, które pozwala zautomatyzować większość procesów, zachować pełną kontrolę nad bazami danych oraz znacznie obniżyć ceny części usług.

Zespół

Iwona Wojtczak

Iwona Jakubiak vel Wojtczak

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik.

 

Specjalista w zakresie zagadnień ochrony znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego, praw autorskich oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczyła usługi dla podmiotów z branży zbrojeniowej, motoryzacyjnej i żywnościowej oraz producentów odzieży i biżuterii.

 

Posiada doświadczenie zdobywane w kancelariach rzeczników patentowych oraz radców prawnych, co pozwala na świadczenie usług przy uwzględnieniu znajomości różnych dziedzin prawa, takich jak prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo reklamy czy ochrony konsumentów.

 

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Zwyciężczyni konkursu UOKiK na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konsumentów oraz zdobywczyni II miejsca w konkursie Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i „Przeglądu Prawa Handlowego” na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.

t: +48 604 893 654 e: i.j.wojtczak@jvwf.pl

Bartosz Fert

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik.

 

Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej.

 

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i Urzędem Patentowym RP (UPRP) w Warszawie. Brał udział w badaniach patentowych i pracach nad dokumentacją patentową wielu przełomowych rozwiązań technicznych. Praktykował też jako tłumacz techniczny języka angielskiego.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs własności intelektualnej i handlu zagranicznego w ramach International Business and Trade Summer Law Program waszyngtońskiej Columbus School of Law oraz kurs prawa autorskiego CopyrightX prowadzony przez Harvard Law School.

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Znaków Towarowych Wspólnot Europejskich (European Communities Trade Mark Association – ECTA). Członek Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

t: +48 783 301 892 e: b.fert@jvwf.pl

Łukasz Bogdan

Rzecznik patentowy, inżynier elektronik.

 

Specjalizuje się w ochronie prawno-technicznej rozwiązań z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych o wieloletnim doświadczeniu.

 

Polski koordynator kursu “Basic Training Course in European Patent Law” prowadzonego przez Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Uniwersytetu w Strasburgu. Stypendysta programu Top 500 Innovators na Hass School of Business, University of California, Berkeley. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z wynikiem pozytywnym złożył egzamin European Qualifying Examination (pre-exam) przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.

t: +48 604 406 432 e: l.bogdan@jvwf.pl

Marta Harmata

Aplikant rzecznikowski, prawnik.

 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji zdobyte w kancelariach rzeczników patentowych.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rejestracji znaków towarowych i postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej.

 

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie kształci się na aplikacji rzecznikowskiej.

t: +48 515 395 882 e: m.harmata@jvwf.pl

Anna Bień

Asystentka

 

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa własności intelektualnej. Wcześniej ukończyła także filologię germańską z filologią romańską na tej samej uczelni.

 

W ramach programu Erasmus uczestniczyła w wymianie studenckiej na uniwersytetach w Wiedniu oraz w Poczdamie. Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokacko-radcowskich w Polsce i w Niemczech.

 

Jest aktywnym tłumaczem języka niemieckiego, a najbliższe jej sercu są teksty literackie. Biegle posługuje się także językiem angielskim i francuskim.

e: a.bien@jvwf.pl

Karolina Bogusz

Asystentka

 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studentka Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej.

 

Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Z ramienia stowarzyszenia brała udział m. in. w obradach komitetu ds. prawa patentowego WIPO w Genewie. Była zaangażowana w organizację projektów z zakresu prawa własności intelektualnej – letnich szkół prawa, konferencji oraz warsztatów.

e: k.bogusz@jvwf.pl

Anna Paczyńska

Asystentka, kreślarz.

 

Odpowiedzialna za opracowywanie dokumentacji rysunkowej, wsparcie językowe oraz korektę tekstów.

 

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Valladolid.