Kancelaria

jvwf logo

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

Oferujemy profesjonalną i nowoczesną obsługę, kierując się jasno zdefiniowanymi wartościami.

Partnerstwo

Partnerstwo

Współdziałanie w celu osiągnięcia obopólnych korzyści jest dla nas podstawą w budowaniu relacji z Klientami i Współpracownikami. Proponowane przez nas metody działania, strategie oraz ceny usług opracowujemy uwzględniając model biznesowy Klienta. Kładziemy nacisk na przejrzystą i sprawną komunikację — zwłaszcza w trudnych sytuacjach.
Wiedza<br />
i doświadczenie

Wiedza
i doświadczenie

Korzystając z naszych usług, Klienci otrzymują dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów, stale podnoszących swoje kompetencje.
Nowoczesność

Nowoczesność

Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, które pozwala zautomatyzować większość procesów, zachować pełną kontrolę nad bazami danych oraz znacznie obniżyć ceny części usług.

Zespół

Iwona Wojtczak

Iwona Jakubiak vel Wojtczak

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik.

Partner.

 

Specjalista w zakresie zagadnień ochrony znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego, praw autorskich oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczyła usługi dla podmiotów z branży zbrojeniowej, motoryzacyjnej i żywnościowej oraz producentów odzieży i biżuterii.

 

Posiada doświadczenie zdobywane w kancelariach rzeczników patentowych oraz radców prawnych, co pozwala na świadczenie usług przy uwzględnieniu znajomości różnych dziedzin prawa, takich jak prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo reklamy czy ochrony konsumentów.

 

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Zwyciężczyni konkursu UOKiK na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konsumentów oraz zdobywczyni II miejsca w konkursie Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i „Przeglądu Prawa Handlowego” na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.

t: +48 604 893 654 e: i.j.wojtczak@jvwf.pl

Bartosz Fert

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik.

Partner.

 

Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i Urzędem Patentowym RP (UPRP) w Warszawie. Praktykował też jako tłumacz techniczny języka angielskiego. Aktualnie skupia swoje zainteresowania zawodowe na procesie cywilnym – w tym zwłaszcza w sprawach patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorstw w sporach przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs własności intelektualnej i handlu zagranicznego w ramach International Business and Trade Summer Law Program waszyngtońskiej Columbus School of Law oraz kurs prawa autorskiego CopyrightX prowadzony przez Harvard Law School.

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Znaków Towarowych Wspólnot Europejskich (European Communities Trade Mark Association – ECTA). Członek Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

t: +48 783 301 892 e: b.fert@jvwf.pl

Marcin Wróblewski

Europejski rzecznik patentowy (EQE), rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO, inżynier.

Counsel.

 

Ukończył Politechnikę Łódzką ze stopniem magistra-inżyniera, ze specjalizacją inżynierską – chemia spożywcza. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin European Qualifying Examination (EQE) przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, tym samy uzyskując tytuł Europejskiego Rzecznika Patentowego.

 

Specjalizuje się w ochronie prawno-technicznej rozwiązań, zwłaszcza z dziedziny chemii, technologii żywności oraz mechaniki. Prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

 

Członek Instytutu Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office – EPI).

t: +48 501 622 405 e: m.wroblewski@jvwf.pl

Łukasz Bogdan

Rzecznik patentowy, inżynier elektronik.

Counsel.

 

Specjalizuje się w ochronie prawno-technicznej rozwiązań z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych o wieloletnim doświadczeniu.

 

Polski koordynator kursu “Basic Training Course in European Patent Law” prowadzonego przez Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Uniwersytetu w Strasburgu. Stypendysta programu Top 500 Innovators na Hass School of Business, University of California, Berkeley. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień Europejskiego Rzecznika Patentowego (zdane 4 z 5 części egzaminu EQE).

 

Jest twórcą platformy edukacyjnej eqelibrium.org oraz członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

t: +48 604 406 432 e: l.bogdan@jvwf.pl

Marta Harmata

Rzecznik patentowy, prawnik.

Associate.

 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji zdobyte w kancelariach rzeczników patentowych.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rejestracji znaków towarowych i postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej.

 

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

t: +48 515 395 882 e: m.harmata@jvwf.pl

Karolina Bogusz

Aplikantka rzecznikowska, prawnik.

Junior associate.

 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studentka Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej.

 

Należała do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Z ramienia stowarzyszenia brała udział m. in. w obradach komitetu ds. prawa patentowego WIPO w Genewie. Była zaangażowana w organizację projektów z zakresu prawa własności intelektualnej – letnich szkół prawa, konferencji oraz warsztatów. Kształci się na aplikacji rzecznikowskiej.

e: k.bogusz@jvwf.pl

Adrian Fronk

Aplikant rzecznikowski, inżynier elektrotechnik.

Junior associate.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu elektrotechniki, a zwłaszcza przetworników elektromechanicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opisów patentowych, przeprowadzaniu badań zdolności i czystości patentowej oraz badaniach stanu techniki.

 

Absolwent kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Ukończył kurs „Basic Training Course in European Patent Law”, prowadzony przez Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Uniwersytetu w Strasburgu.

 

Obecnie odbywa polską aplikację rzecznikowską oraz przygotowuje się do egzaminu wstępnego – European Qualifying Examination (EQE)–przed Europejskim Urzędem Patentowym.

e: a.fronk@jvwf.pl

Tomasz Kalociński

Inżynier mechanik.

Asystent techniczny.

 

Posiada bogate doświadczenie w obszarach związanych z projektowaniem, prototypowaniem oraz testowaniem układów napędowych. Profesjonalną karierę inżynierską rozpoczął w fabrycznym zespole Formuły 1 zdobywając z nim dwa mistrzostwa konstruktorów. Odbywał staże m. in. w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL oraz Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń inżynierskich z zakresu konstrukcji i diagnostyki silników spalinowych oraz alternatywnych układów napędowych.

 

Ukończył studia MSc Advanced Mechanical Engineering na Cranfied University w Wielkiej Brytanii oraz Mechanikę i Budowę Maszyn na Politechnice Poznańskiej. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Współzałożyciel PUT Motorsport – zespołu biorącego udział w międzynarodowych zawodach inżynierskich Formuła Student. Uczestnik spotkań rozwojowych Formuła Student na MIT oraz Columbia University.

 

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz brytyjskiego IMechE – Institution of Mechanical Engineers.

e:t.kalocinski@jvwf.pl

Anna Bień

Asystentka prawna.

 

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa własności intelektualnej. Wcześniej ukończyła także filologię germańską z filologią romańską na tej samej uczelni.

 

W ramach programu Erasmus uczestniczyła w wymianie studenckiej na uniwersytetach w Wiedniu oraz w Poczdamie. Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokacko-radcowskich w Polsce i w Niemczech.

 

Jest aktywnym tłumaczem języka niemieckiego, a najbliższe jej sercu są teksty literackie. Biegle posługuje się także językiem angielskim i francuskim.

e: a.bien@jvwf.pl

Anna Paczyńska

Asystentka, kreślarz.

 

Odpowiedzialna za opracowywanie dokumentacji rysunkowej, wsparcie językowe oraz korektę tekstów.

 

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Valladolid.

Aleksandra Frala

 

Office manager.

Chief Diversity Officer (CDO).

 

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ze specjalnością zarządzania komunikacją w biznesie.  Doświadczenie zdobywała pracując w wielu branżach –m.in. hotelarskiej i marketingowej. Jest prężnie działającą wolontariuszką w Fundacji Mam Marzenie.

 

Odpowiedzialna za obsługę administracyjną kancelarii.

e: a.frala@jvwf.pl