rzecznik patentowy Tag

O tym kim jest i czym zajmuje się rzecznik patentowy pisaliśmy na naszym blogu już jakiś czas temu. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych zawód ten polega na świadczeniu pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej (wynika to z artykułu czwartego ustawy). Rzecznik patentowy...

Zbliża się kolejny termin naboru wniosków w programie szybka ścieżka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Elementem wniosku jest opis badania stanu techniki. Ogólny wątek badań stanu techniki i innych badań patentowych poruszaliśmy w artykule z 14 marca 2018 roku. Od tego czasu minęły już...

Pandemia koronawirusa dotknęła nas wszystkich w różnoraki sposób. Część osób potrzebuje pomocy, inni natomiast taką pomoc chcą zaoferować. Przedsiębiorcy, pokrzywdzeni przez pandemię, mogą korzystać z różnych form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadziły wideokonferencję „TARCZA ADWOKACKA” dla przedsiębiorców. A czy ktoś zaproponował tarczę...

Dwa tygodnie temu zakończyliśmy nasz świąteczny projekt marketingowy - patentowy kalendarz adwentowy. Nie chcielibyśmy, aby odnalezione wówczas wybitne świąteczne wynalazki zginęły w otchłaniach sieci społecznościowej. Pozwalamy więc sobie przedstawić je także tutaj. Tym razem mieliśmy też miejsce, aby dla każdego wynalazku zaprezentować pełną treść ochrony...

O projekcie ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, który ma na celu stworzenie w strukturach sądownictwa powszechnego wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej, pisaliśmy na blogu już dwukrotnie: na etapie pojawienia się informacji o projekcie oraz w momencie ujawnienia jego szczegółów wraz z uzasadnieniem. W ostatnim miesiącu...

Badanie czystości patentowej to analiza patentowa, w której sprawdza się, czy dana technologia nie narusza cudzych praw wyłącznych. Innymi słowy, badanie czystości patentowej weryfikuje czy dany wyrób, sposób lub substancja nadają się do handlowego lub przemysłowego wykorzystania bez naruszenia cudzych patentów, praw ochronnych i praw...

Nowelizacja prawa własności przemysłowej – jakie kwestie ulegną zmianie? Ustawa nowelizująca prawo własności przemysłowej(p.w.p.) została na przestrzeni ostatnich tygodni uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat. Wprowadza zmiany, których celem jest między innymi dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Układu o...

Po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Do grona rzeczników patentowych dołączyła Marta Harmata – nasza koleżanka, związana z kancelarią od dwóch lat. Ślubowanie odbyło się 9 sierpnia w Urzędzie Patentowym RP, a udział w nim wzięło 33 byłych aplikantów. Uroczystość...

Rzecznik patentowy Iwona Jakubiak vel Wojtczak została wymieniona na liście Top 25 E-Users EUIPO jako jedna z najbardziej aktywnych osób na terenie Polski. Ranking dotyczy pierwszego kwartału 2019 r. Ranking Top 25 E-Users EUIPO obejmuje użytkowników zarejestrowanych jako przedstawiciele lub grupy przedstawicieli. W taki skład wchodzą...

Europejski rzecznik patentowy Marcin Wróblewski będzie pełnił rolę Coacha European Patent Institute (EPI) dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych. Marcin będzie wspierał kandydatów w trakcie ich przygotowań do Europejskiego Egzaminu Kwalifikującego (EQE). Działalność jest prowadzona w ramach programu Candidate Support Project (CSP) organizowanego przez Europejski...